Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

takaa
Reposted fromshakeme shakeme viakonwalia konwalia
takaa
0175 7c90 390
Reposted fromyannim yannim viagwiazdeczka gwiazdeczka
Sponsored post
feedback2020-admin
0769 ecd3 390

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viagwiazdeczka gwiazdeczka
takaa
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
takaa
9849 0081 390
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vianivea nivea
takaa
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia

March 30 2017

takaa
6078 81a2 390
takaa
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
7373 4b88 390
Reposted fromnosmile nosmile viakostkaczekolady kostkaczekolady
takaa
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
0568 e32d 390
takaa
6178 ba69 390
takaa
takaa
8055 90e1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
takaa
takaa
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
takaa
6384 aaef 390
takaa
5029 5553 390
Reposted fromkattrina kattrina viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...